T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Sứ mệnh

Sứ mệnh

MBFC

Giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống kế toán tiêu chuẩn với nhiều trường dữ liệu nhằm cung cấp các báo cáo quản trị kịp thời, chính xác để ra các quyết định điều hành đúng thời điểm và nhanh nhất, mang lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp.

Giúp các doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro về thất thoát tài chính trong khâu quản lý cũng như vận hành để đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững.

Giúp Doanh nghiệp xây dựng các chiến lược tài chính trong ngắn hạn và dài hạn để đáp ứng đủ vốn cho doanh nghiệp trong từng thời kỳ hoạt động.

Kết nối các Nhà đầu tư nước ngoài uy tín đầu tư vào các doanh nghiệp của Việt Nam. 

Contact Me on Zalo