T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Các vấn đề về tiền mặt trong doanh nghiệp thường gặp phải

cac-van-de-ve-tien-mat-trong-doanh-nghiep

Tiền mặt là tài sản tồn tại trực tiếp dưới hình thái giá trị, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền mặt đều cần được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, các doanh nghiệp thường gặp phải rất nhiều vấn đề về tiền mặt.

Việc theo dõi và quản lý tiền mặt thường được giao cho Kế toán tiền mặt (kế toán vốn bằng tiền). Kế toán tiền mặt sẽ theo dõi mọi hoạt động liên quan đến thu – chi tiền mặt tại quỹ, theo dõi tồn quỹ hàng ngày và lên báo cáo. Kế toán tiền mặt có vai trò quan trọng giúp cung cấp thông tin kế toán thông qua hệ thống kế toán, giúp các doanh nghiệp biết rõ tình hình kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp mình, cân đối các khoản chi phí, cung cấp thông tin cho việc kêu gọi đầu tư,… Nếu doanh nghiệp đã có quy trình quản lý tài chính – kế toán hoàn chỉnh, có hệ thống nhân sự tài chính, kế toán có năng lực tốt thì sẽ tránh được các vấn đề về tiền mặt. Tuy nhiên, hầu như rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay chưa có đủ các điều kiện trên, có thể đơn vị chưa xây quy trình, có đơn vị đã có quy trình nhưng không thực hiện được, năng lực của nhân sự phòng tài chính – kế toán còn non,…

Dưới đây là một số vấn đề về tiền mặt trong doanh nghiệp mà rất nhiều doanh nghiệp thường gặp phải:

– Doanh nghiệp chưa có biên bản tiền mặt tồn quỹ, biên bản kiểm kê thiếu chữ kí của thủ quỹ và kế toán trưởng; không thành lập hội đồng kiểm kê, không có chữ kí của Giám đốc và thành viên Hội đồng kiểm kê quỹ trên biên bản.

– Không có báo cáo quỹ tiền mặt định kì, thủ quỹ và kế toán không thường xuyên đối chiếu. Biên bản kiểm kê có số tiền dư đến đơn vị đồng.

– Không có quy trình cụ thể cho việc phê duyệt thu – chi, hoặc có quy trình nhưng không chặt chẽ, không thực hiện đúng theo quy trình, phiếu thu chi không đủ số liên theo quy định.

– Các vấn đề trên phiếu thu, phiếu chi: Số tiền trên phiếu thu, phiếu chi khác trên sổ sách kế toán. Phiếu thu, phiếu chi chưa lập đúng quy định (thiếu dấu, chữ kí của thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng, thủ quỹ,…); không có hoặc không phù hợp với chứng từ hợp lý hợp lệ kèm theo; chưa đánh số thứ tự, phiếu viết sai không không lưu lại đầy đủ; nội dung chi không đúng hoạt động kinh doanh.

– Có nghiệp vụ thu – chi tiền mặt với số lượng lớn, vượt quá định mức trong Quy chế tài chính. Phát sinh nhiều nghiệp vụ thu – chi tiền trước và sau ngày khóa sổ.

– Có nhiều quỹ tiền mặt. Số dư quỹ tiền mặt âm do hạch toán phiếu chi trước phiếu thu.

– Việc hạch toán thu – chi tiền mặt không đúng kỳ. Chênh lệch tiền mặt tồn quỹ thực tế và biên bản kiểm kê quỹ.

– Chi quá định mức tiền mặt theo quy chế tài chính của Công ty nhưng không có quyết định hoặc phê duyệt của thủ trưởng đơn vị.

– Phiếu chi trả nợ người bán hàng mà người nhận là cán bộ công nhân viên trong Công ty nhưng không có phiếu thu hoặc giấy nhận tiền của người bán hàng kèm theo để chứng minh số tiền này đã được trả tới người bán hàng.

– Vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm: kế toán tiền mặt đồng thời là thủ quỹ, chứng từ kế toán xếp chung với chứng từ quỹ, sổ quỹ và sổ kế toán không tách biệt…Thủ quỹ có quan hệ gia đình với Giám đốc, kế toán trưởng.

– Vấn đề trong việc ghi chép: Ghi lệch nhật kí chi tiền; số cái, sổ quỹ, không khớp nội dung, số tiền. Ghi chép, phân loại, phản ánh chưa hợp lí (không hạch toán tiền đang chuyển …)

– Có hiện tượng chi khống hoặc hạch toán thiếu nghiệp vụ thu chi phát sinh. Cùng một hóa đơn nhưng thanh toán hai lần, thanh toán tiền lớn hơn số ghi trên hợp đồng, hóa đơn.

– Hạch toán thu chi ngoại tệ theo các phương pháp không nhất quán, không theo dõi nguyên tệ. Cuối kì không đánh giá lại ngoại tệ hoặc đánh giá không theo tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng vào thời điểm cuối năm. Việc niêm yết giá hoặc ký hợp đồng bằng ngoại tệ.

Như vậy, việc quản lý quỹ tiền mặt trông có vẻ đơn giản nhưng lại có rất nhiều vấn đề có thể phát sinh đem lại rủi ro về tài chính cho doanh nghiệp. Chỉ có các nghiệp vụ kế toán được thực hiện đầy đủ, kịp thời và chính xác thì mới cho phép chủ doanh nghiệp theo dõi được chính xác các khoản tiền mặt của mình. Do vậy, doanh nghiệp cần chú trọng kiểm soát quy trình thực hiện các nghiệp vụ tài chính – kế toán để tránh được những vấn đề không nên xảy ra.

Contact Me on Zalo