T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Xây dựng báo cáo cho hệ thống kinh doanh

Xây dựng hệ thống báo cáo cho hệ thống kinh doanh

 1. Báo cáo lịch trình tuyến
 2. Báo cáo công việc hàng ngày của nhân viên
 3. Báo cáo bán hàng của nhân viên theo tuần
 4. Báo cáo tổng hợp doanh thu của từng nhân viên
 5. Bảng báo cáo chỉ tiêu và tiến độ hoàn thành của nhân viên
 6. Bảng báo cáo cơ chế tính lương thưởng cho bộ phận kinh doanh
 7. Báo cáo đánh giá công việc của nhân viên kinh doanh
 8. Báo cáo độ phủ trên thị trường
 9. Báo cáo tổng hợp doanh số các kênh
 10. Chương trình chính sách bán hàng
 11. Báo cáo bán hàng theo sku.
Contact Me on Zalo