T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp

  • Tư vấn thuế GTGT,TNDN, THCN, NK, TTĐB
  • Tư vấn Quy chế chi tiêu nội bộ để áp dụng hợp thức các khoản chi phí thực tế của doanh nghiệp
  • Tư vấn các luật và nghị định liên quan đến thuế áp dụng cho doanh nghiệp FDI
  • Tư vấn Thuế hiệu quả trong việc quyết toán thuế
  • Tư vấn và đào tạo nhân viên kế toán thực hiện hạch toán đúng giảm sai sót trong kế toán thuế.
  • Tra soát hồ sơ của doanh nghiệp trước khi quyết toán thuế.
Contact Me on Zalo