T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com
  • Tư vấn lộ trình lên sàn IPO
  • Tư vấn hệ thống kế toán tài chính và hệ thống báo cáo
  • Tư vấn tiêu chuẩn doanh nghiệp lên sàn
  • Tư vấn lộ trình chuẩn bị lên sàn
  • Tư vấn hồ sơ nộp đăng ký lên sàn
Contact Me on Zalo