T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Tư vấn chiến lược mua bán, sáp nhập

  • Tư vấn và hỗ trợ Bên A xây dựng kế hoạch tài chính có chiến lược để gia tăng giá trị doanh nghiệp phục vụ cho việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp
  • Xây dựng mức giá chuyển nhượng cổ phẩn/vốn góp hợp lý và khả thi mang lại giá trị tối ưu cho doanh nghiệp;
  • Tìm kiếm, kết nối đối tác nhận chuyển nhượng phù hợp và khả thi cho Bên A;
  • Đại diện cho Doanh nghiệp trong việc tham gia vào quá trình thương thảo, đàm phán chuyển nhượng vốn/cổ phần;
  • Tư vấn và hỗ trợ Bên A sắp xếp, chuẩn bị Bộ hồ sơ về tài chính của Bên A trong việc thuyết trình, bảo vệ trước Bên M

 

Contact Me on Zalo