T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Thẩm tra giá trị doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định theo giá thị trường

  • Thẩm tra toàn bộ giá trị tài sản máy móc thiết bị của doanh nghiệp
  • Thẩm tra toàn bộ giá trị tài sản bất dộng sản của doanh nghiệp
  • Thẩm tra toàn bộ giá trị hàng hóa của doanh nghiệp
  • Thẩm tra toàn bộ công nợ phải thu của doanh nghiệp
  • Thẩm tra toàn bộ công nợ phải trả của doanh nghiệp
  • Thẩm tra tài sản vô hình của doanh nghiệp
  • Thẩm tra giá trị thương hiệu của doanh nghiệp
  • Thẩm tra khả năng tăng trưởng của kinh doanh của các năm tiếp theo để tính toan lợi nhuận kỳ vọn trong tương lai
  • Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp trong các năm tiếp theo
  • Tư vấn giá trị của doanh nghiệp trong việc chuyển nhượng sao cho có hiệu quả
Contact Me on Zalo