T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Tái cấu trúc doanh nghiệp

 1. Khảo sát toàn bộ hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp
 2. Khảo sát toàn bộ hệ thống marketing của doanh nghiệp
 3. Khảo sát hệ thống kế toán tài chính của doanh nghiệp
 4. Khảo sát hệ thống sản xuất của doanh nghiệp
 5. Khảo sát hệ thống nhân sự của doanh nghiệp.

Tư vấn chiến lược tái cấu trúc

 1. Báo cáo các vấn đề bộ phận kinh doanh đang gặp phải – đưa ra giải pháp để cải thiện kinh doanh mục tiêu tăng doanh số
 2. Báo cáo các vấn đề marketing – đưa ra giải pháp để làm marketing hiệu quả
 3. Báo cáo vấn đề bô phận tài chính — đưa ra giải pháp để quản lý tài chính hiệu quả và quản trị chi phí cũng như cân đối các nguồn vốn cho doanh nghiệp để đảm bảo dòng tiền dương.
 4. Báo cáo hệ thống sản xuất từng khâu có các vấn đề gì — đưa giải pháp để việc sản suất mang lại hiệu quả cũng như quản trị giá thành tối ưu nhất.
 5. Báo cáo về hệ thống nhân sự có các vấn đề gì —- đưa ra giải pháp để bộ phận nhân sự hoạt động thực sự hiệu quả vì vấn đề con người luôn là giá trị cốt lõi quan trọng nhất trong 1 doanh nghiệp.
 6. Lập toàn bộ kế hoạch tài chính sau khi đưa các báo cáo và giải pháp để thự hiện theo đúng mục tiêu để đảm bảo tăng doanh số và quản trị tốt chi phí đen lại lợi nhuận ròng tăng trưởng.

 

 

 

Contact Me on Zalo