T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Đại diện cho doanh nghiệp trong việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp.

  1. Tính giá trị của doanh nghiệp
  2. Tìm kiếm đối tác mua doanh nghiệp
  3. Tư vấn Phương án đàm phán có hiệu quả
  4. Đại diện đàm phán với đối tác nước ngoài thương thảo mua bán và chuyển nhượng cổ phần.

 

Contact Me on Zalo