T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Bán nợ cho doanh nghiệp

  • Kiểm tra toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp, tập đoàn
  • Xem thực trạng tình hình luân chuyển dòng tiền trong doanh nghiệp
  • Lên phương án cơ cấu vốn để ứng dụng hiệu quả cho doanh nghiệp
  • Lên kế hoạch tài chính và báo cáo dòng tiền cho kỳ tiếp theo để cân đối tiền cho doanh nghiệp
  • Làm hồ sơ để sử lý nợ cho doanh nghiệp
  • Làm việc với ngân hàng để cơ cấu lại khoản nợ cho doanh nghiệp
  • Làm việc với các tổ chức tài chính để lên phương án bán nợ cho  cho doanh nghiệp.

 

Contact Me on Zalo