T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Lập kế hoạch và chiến lược tài chính

 1. Lập kế hoạch tài chính
 • Phân tích thị trường để đo lường quy mô thị trường để có lộ trình chiếm lĩnh thị trường trong ngắn hạn và dài hạn,
 • Lên kế hoạch doanh thu để đảm bảo có khả năng thực hiện và triển khai một cách hiệu quả cũng như giao chỉ tiêu đạt hiệu suất mong muốn
 • Lên kế hoạch chi phí bán hàng để đảm bảo các chương trình Marketing có hiệu ứng nhất định và mang lại đủ lượng doanh thu để bù đắp chi phí bỏ ra
 • Lên kế hoạch chi phí cố định để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của taonf doanh nghiệp
 • Lên kế hoạch nhập hàng để đảm bảo đủ lượng hàng bán và thời gian tồn hàn hóa hợp lý để đảm bản giảm chi phí tồn kho cũng như chi phí vốn.
 • Lên kế hoạch dòng tiền nhằm đảm bảo đủ luồng tiền cho hoạt động kinh doanh và nếu không đủ sẽ lên Phương án khác nhau và các giải pháp về vốn để điều tiết vốn hợp lý và sử dụng hiệu quả.
 1. Chiến lược tài chính.
 • Tư vấn các chiến lược về mở rộng thị trường (Nếu chưa có)
 • Tư vấn chiến lược các chương trình marketing hiệu quả (nếu chưa có)
 • Tư vấn về định biên nhân sự để quản trị chi phí có hiệu quả.
 • Tư vấn điều tiết các chính sách trong cong ty để đảm bảo có dòng tiền vào bù đắp vào các thời gian mà dòng tiền bị thiếu (âm tiền).
 • Tư vấn các mối quan hệ với các tổ chức tài chính Ngân Hàng để có các bài toán vốn phù hợp với doanh nghiệp.
Contact Me on Zalo