T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Hồ sơ vay vốn cho dự án

  • Lập các kế hoạch tài chính để thực hiện dự án
  • Lập bảng tính hiệu quả của dự án.
  • Lập hồ sơ vay vốn cho dự án.
  • Làm việc với các đối tác ngân hàng để đạt được thỏa thuận cho vay.
Contact Me on Zalo