T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

5 yếu tố rủi ro khi Doanh nghiệp không được kiểm soát nội bộ độc lập

 • Rủi ro về sai sót của kế toán trong việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh dẫn đến đưa ra các báo cáo không phản ánh đúng thực trạng doanh nghiệp như: Báo cáo lãi nhưng thực chất là lỗ vì chưa đưa vào hết các chi phí phân bổ cũng như chi phí do chưa quyết toán tạm ứng.
 • Rủi ro về việc thất thoát hàng hóa và công nợ do không tuân thủ quy trình công việc cũng như sự cố ý của một số nhân viên trong bộ phận kế toán.
 • Rủi ro về chương trình chính sách bán hàng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty khi kế toán của công ty không quản trị được chi phí marketing, chi phí bán hàng, chi phí quản lý.
 • Rủi ro về kế hoạch đặt hàng hóa và sản xuất hàng hóa do không căn cứ phân tích số liệu và nhu cầu thị trường làm lên gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp phải gồng mình đi vay và trả lãi vay.
 • Rủi ro về thuế và pháp lý khi mà kế toán chưa nhiều kinh nghiệm và chưa nắm vững các quy định về thuế, chỉ đến khi quyết toán chủ doanh nghiệp phải nộp thuế và nộp phạt đến tiền tỷ và mới nhận ra lỗi của mình.

Kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp là gì?

Kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp là một quá trình chi phối bởi ban giám đốc, nhà quản lý và các nhân viên nhằm cung cấp một sự đảm bảo hợp lý để đạt được các mục tiêu về sự tin cậy của báo cáo tài chính, sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động, sự tuân thủ các luật lệ và quy định trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nếu bộ phận kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, vô tình hoặc cố ý vi phạm các quy định, luật lệ, quy trình được đề ra thì sẽ dẫn đến rất nhiều rủi ro cho doanh nghiệp cả về hoạt động quản trị nhân sự, tài chính và kinh doanh. Do đó, kiểm soát nội bộ độc lập được xem là một trong những giải pháp hiệu quả giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát Công ty của mình một cách tự động và dễ dàng.

Kiểm soát nội bộ độc lập được thực hiện bởi MBFC – một đơn vị hoàn toàn độc lập với doanh nghiệp, giúp đảm bảo tính khách quan, chính xác của các bản báo cáo với tiêu chí:

 • Bảo vệ thông tin và tài sản của doanh nghiệp.
 • Thông tin chính xác giúp ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, gian lận trong hoạt động của doanh nghiệp.
 • Phát hiện các sai sót nội tại và cảnh báo giúp doanh nghiệp tiên lượng và kịp thời xử lý những vấn đề rắc rối có thể phát sinh.
 • Giúp các quyết định quản lý đưa ra phù hợp với tình hình thực tế và kiếm soát việc triển khai một cách hiệu quả.

Giải pháp kiểm soát nội bộ doanh nghiệp của chuyên gia MBFC

Với 5 giải pháp chính, các chuyên gia kiểm soát nội bộ và tư vấn tài chính MBFC sẽ hỗ trợ doanh nghiệp có những báo cáo chính xác, minh bạch và hiệu quả.

 1. Kiểm soát báo cáo tài chính tổng thể báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, bảng cân đối các tài khoản, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 1. Kiểm soát tính chính xác của số liệu chi tiết trong sổ quỹ và sổ ngân hàng, doanh thu và chi phí hợp lý, nhập – xuất – tồn hàng hóa, giá thành, sổ công nợ phải thu, sổ công nợ phải trả, các khoản vay, lãi vay, sổ tài khoản thuế GTGT đầu vào, đầu ra, thuế TNDN, thuế TNCN,…
 1. Kiểm tra chứng từ hợp lệ của phiếu thu, phiếu chi, UNC, séc ngân hàng, các chứng từ tạm ứng, hoàn ứng, quyết toán, phiếu nhập – xuất kho, hồ sơ nhaapjj khẩu, biên bản kiểm kê, hợp đồng mua bán, vay, cho vay….
 1. Kiểm tra việc thực hiện quy trình, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tài chính gồm quy trình thu, chi, nhập, xuất, kiểm định hàng hóa, xử lý hàng hỏng…
 1. Báo cáo
 • Báo cáo đánh giá rủi ro và giải pháp
 • Báo cáo tài chính điều chỉnh sau kiểm toán nội bộ.
Contact Me on Zalo