T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Cơ cấu vốn cho dự án

  • Kiểm tra toàn bộ tình hình tài chính của dự án
  • Xem thực trạng tình hình luân chuyển dòng tiền triển khai dự án
  • Lên phương án cơ cấu vốn để đảm bảo đủ vốn thực hiện dự án
  • Lên kế hoạch tài chính và cân đối  dòng tiền để đảm bảo đủ tiền cho dự án
  • Làm hồ sơ cơ cấu vốn của dự án để cung cấp cho ngân hàng xin cơ cấu vốn dự án
  • Làm việc với ngân hàng để cơ cấu lại khoản vay cho dự án
  • Làm việc với các tổ chức tài chính để lên phương án cơ cấu vốn dự án

 

Contact Me on Zalo