T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Dịch vụ

DỊCH VỤ MBFC

Xây dựng hệ thống kế toán

Xây dựng hệ thống kế toán theo hệ thống trường dữ liệu để có các báo cáo nhanh và kịp thời cho Ban điều hành doanh nghiệp

Chi tiết

Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị

Báo cáo phân tích hoạt động hiệu quả từng kênh bán hàng và Báo cáo phân tích thị trường

Chi tiết

Hệ thống báo cáo cho hệ thống kinh doanh

Xây dựng hệ thống báo cáo cho hệ thống kinh doanh

Chi tiết

Kiểm soát nội bộ độc lập

Kiểm soát báo cáo tài chính tổng thể; Kiểm soát tính chính xác của số liệu chi tiết…

Chi tiết

Lập kế hoạch và Chiến lược tài chính

Xây dựng kế hoạch và Chiến lược tài chính dài hạn cho doanh nghiệp

Chi tiết

Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp

Tư vấn thuế GTGT, TNDN, THCN, NK, TTĐB cho các doanh nghiệp

Chi tiết

Cơ cấu vốn cho doanh nghiệp

Lên kế hoạch, phương án và thực hiện nghiệp vụ cơ cấu vốn cho doanh nghiệp

Chi tiết

Bán nợ cho doanh nghiệp

Làm việc với ngân hàng để cơ cấu lại khoản nợ cho doanh nghiệp ….

Chi tiết

Hồ sơ vay vốn cho dự án

Làm việc với các đối tác ngân hàng để đạt được thỏa thuận cho vay …

Chi tiết

Cơ cấu vốn cho dự án

Làm việc với các tổ chức tài chính để lên phương án cơ cấu vốn dự án ….

Chi tiết

Tư vấn chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp

Lập toàn bộ kế hoạch tài chính sau khi đưa các báo cáo và giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp …

Chi tiết

Thẩm tra giá trị doanh nghiệp

Thẩm tra giá trị doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định theo giá thị trường …

Chi tiết

Đại diện cho doanh nghiệp trong việc mua bán sát nhập

Đại diện đàm phán với đối tác thương thảo mua bán và chuyển nhượng cổ phần …

Chi tiết

Tư vấn chiến lược mua bán sát nhập

Tư vấn và hỗ trợ Bên A xây dựng kế hoạch tài chính, mức giá chuyên nhượng …

Chi tiết

Tư vấn lộ trình lên sàn IPO

Tư vấn lộ trình, hồ sơ lên sàn IPO cho doanh nghiệp …

Chi tiết
Contact Me on Zalo