T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Category

M&A mua bán, sáp nhập và IPO
Tư vấn lộ trình lên sàn IPO Tư vấn hệ thống kế toán tài chính và hệ thống báo cáo Tư vấn tiêu chuẩn doanh nghiệp lên sàn Tư vấn lộ trình chuẩn bị lên sàn Tư vấn hồ sơ nộp đăng ký lên sàn
Read More
Tư vấn và hỗ trợ Bên A xây dựng kế hoạch tài chính có chiến lược để gia tăng giá trị doanh nghiệp phục vụ cho việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp Xây dựng mức giá chuyển nhượng cổ phẩn/vốn góp hợp lý và khả thi mang lại giá trị tối ưu cho doanh...
Read More
Đại diện cho doanh nghiệp trong việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Tính giá trị của doanh nghiệp Tìm kiếm đối tác mua doanh nghiệp Tư vấn Phương án đàm phán có hiệu quả Đại diện đàm phán với đối tác nước ngoài thương thảo mua bán và chuyển nhượng cổ phần.  
Read More
Thẩm tra giá trị doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định theo giá thị trường Thẩm tra toàn bộ giá trị tài sản máy móc thiết bị của doanh nghiệp Thẩm tra toàn bộ giá trị tài sản bất dộng sản của doanh nghiệp Thẩm tra toàn bộ giá trị hàng hóa của doanh...
Read More
Contact Me on Zalo