T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Day

Tháng Chín 21, 2020
Tư vấn lộ trình lên sàn IPO Tư vấn hệ thống kế toán tài chính và hệ thống báo cáo Tư vấn tiêu chuẩn doanh nghiệp lên sàn Tư vấn lộ trình chuẩn bị lên sàn Tư vấn hồ sơ nộp đăng ký lên sàn
Read More
Tư vấn và hỗ trợ Bên A xây dựng kế hoạch tài chính có chiến lược để gia tăng giá trị doanh nghiệp phục vụ cho việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp Xây dựng mức giá chuyển nhượng cổ phẩn/vốn góp hợp lý và khả thi mang lại giá trị tối ưu cho doanh...
Read More
Đại diện cho doanh nghiệp trong việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Tính giá trị của doanh nghiệp Tìm kiếm đối tác mua doanh nghiệp Tư vấn Phương án đàm phán có hiệu quả Đại diện đàm phán với đối tác nước ngoài thương thảo mua bán và chuyển nhượng cổ phần.  
Read More
Thẩm tra giá trị doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định theo giá thị trường Thẩm tra toàn bộ giá trị tài sản máy móc thiết bị của doanh nghiệp Thẩm tra toàn bộ giá trị tài sản bất dộng sản của doanh nghiệp Thẩm tra toàn bộ giá trị hàng hóa của doanh...
Read More
Tái cấu trúc doanh nghiệp Khảo sát toàn bộ hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp Khảo sát toàn bộ hệ thống marketing của doanh nghiệp Khảo sát hệ thống kế toán tài chính của doanh nghiệp Khảo sát hệ thống sản xuất của doanh nghiệp Khảo sát hệ thống nhân sự của doanh nghiệp....
Read More
Cơ cấu vốn cho dự án Kiểm tra toàn bộ tình hình tài chính của dự án Xem thực trạng tình hình luân chuyển dòng tiền triển khai dự án Lên phương án cơ cấu vốn để đảm bảo đủ vốn thực hiện dự án Lên kế hoạch tài chính và cân đối  dòng tiền...
Read More
Hồ sơ vay vốn cho dự án Lập các kế hoạch tài chính để thực hiện dự án Lập bảng tính hiệu quả của dự án. Lập hồ sơ vay vốn cho dự án. Làm việc với các đối tác ngân hàng để đạt được thỏa thuận cho vay.
Read More
Bán nợ cho doanh nghiệp Kiểm tra toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp, tập đoàn Xem thực trạng tình hình luân chuyển dòng tiền trong doanh nghiệp Lên phương án cơ cấu vốn để ứng dụng hiệu quả cho doanh nghiệp Lên kế hoạch tài chính và báo cáo dòng tiền cho...
Read More
Cơ cấu vốn cho doanh nghiệp. Kiểm tra toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp, tập đoàn Xem thực trạng tình hình luân chuyển dòng tiền trong doanh nghiệp Lên phương án cơ cấu vốn để ứng dụng hiệu quả cho doanh nghiệp Lên kế hoạch tài chính và báo cáo dòng tiền...
Read More
Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp Tư vấn thuế GTGT,TNDN, THCN, NK, TTĐB Tư vấn Quy chế chi tiêu nội bộ để áp dụng hợp thức các khoản chi phí thực tế của doanh nghiệp Tư vấn các luật và nghị định liên quan đến thuế áp dụng cho doanh nghiệp FDI Tư vấn...
Read More
1 2
Contact Me on Zalo