T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Category

Xây dựng hệ thống và kiểm soát nội bộ
Làm thế nào để kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong doanh nghiệp dịch vụ một cách hiệu quả? Làm sao để không thất thoát hàng hóa, không thất thoát tài chính và nhân viên sẽ luôn trung thực tuân thủ đúng quy trình? Hãy để Công ty Tư vấn Tài chính...
Read More
5 yếu tố rủi ro khi Doanh nghiệp không được kiểm soát nội bộ độc lập Rủi ro về sai sót của kế toán trong việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh dẫn đến đưa ra các báo cáo không phản ánh đúng thực trạng doanh nghiệp như: Báo cáo lãi nhưng thực chất...
Read More
Xây dựng hệ thống báo cáo cho hệ thống kinh doanh Báo cáo lịch trình tuyến Báo cáo công việc hàng ngày của nhân viên Báo cáo bán hàng của nhân viên theo tuần Báo cáo tổng hợp doanh thu của từng nhân viên Bảng báo cáo chỉ tiêu và tiến độ hoàn thành của...
Read More
Báo cáo quản trị có vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, không ít vấn đề liên quan đến báo cáo quản trị doanh nghiệp đang gặp phải khiến chủ doanh nghiệp đau đầu. Doanh nghiệp của bạn có đang gặp khó khăn với báo...
Read More
Doanh nghiệp bạn đang gặp vấn đề với đội ngũ kế toán??? Thất thoát, không kiểm soát được hệ thống kế toán. Nhân sự chưa thực sự chuyên nghiệp dẫn đến nhầm lẫn số liệu. Báo cáo hàng tháng luôn có lãi nhưng quỹ tiền mặt, quỹ dự phòng đều không còn. Mỗi lần cần...
Read More
Contact Me on Zalo