T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Category

Tư vấn tài chính doanh nghiệp và dự án
Tái cấu trúc doanh nghiệp Khảo sát toàn bộ hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp Khảo sát toàn bộ hệ thống marketing của doanh nghiệp Khảo sát hệ thống kế toán tài chính của doanh nghiệp Khảo sát hệ thống sản xuất của doanh nghiệp Khảo sát hệ thống nhân sự của doanh nghiệp....
Read More
Cơ cấu vốn cho dự án Kiểm tra toàn bộ tình hình tài chính của dự án Xem thực trạng tình hình luân chuyển dòng tiền triển khai dự án Lên phương án cơ cấu vốn để đảm bảo đủ vốn thực hiện dự án Lên kế hoạch tài chính và cân đối  dòng tiền...
Read More
Hồ sơ vay vốn cho dự án Lập các kế hoạch tài chính để thực hiện dự án Lập bảng tính hiệu quả của dự án. Lập hồ sơ vay vốn cho dự án. Làm việc với các đối tác ngân hàng để đạt được thỏa thuận cho vay.
Read More
Bán nợ cho doanh nghiệp Kiểm tra toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp, tập đoàn Xem thực trạng tình hình luân chuyển dòng tiền trong doanh nghiệp Lên phương án cơ cấu vốn để ứng dụng hiệu quả cho doanh nghiệp Lên kế hoạch tài chính và báo cáo dòng tiền cho...
Read More
Cơ cấu vốn cho doanh nghiệp. Kiểm tra toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp, tập đoàn Xem thực trạng tình hình luân chuyển dòng tiền trong doanh nghiệp Lên phương án cơ cấu vốn để ứng dụng hiệu quả cho doanh nghiệp Lên kế hoạch tài chính và báo cáo dòng tiền...
Read More
Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp Tư vấn thuế GTGT,TNDN, THCN, NK, TTĐB Tư vấn Quy chế chi tiêu nội bộ để áp dụng hợp thức các khoản chi phí thực tế của doanh nghiệp Tư vấn các luật và nghị định liên quan đến thuế áp dụng cho doanh nghiệp FDI Tư vấn...
Read More
Lập kế hoạch tài chính Phân tích thị trường để đo lường quy mô thị trường để có lộ trình chiếm lĩnh thị trường trong ngắn hạn và dài hạn, Lên kế hoạch doanh thu để đảm bảo có khả năng thực hiện và triển khai một cách hiệu quả cũng như giao chỉ tiêu...
Read More
Contact Me on Zalo